Gegevensbescherming

Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon.
Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw belangstelling. Hieronder informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn in deze context alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking
In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Every. GmbH, Paul-Lincke-Ufer. 7c, 10999 Berlijn, Duitsland, Tel: +49 40 299960968, e-mail: hello@Every.-foods.com verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1. Toegang tot gegevens en hosting
U kunt onze websites bezoeken zonder enige persoonsgegevens te verstrekken. Telkens wanneer u een website bezoekt, slaat de webserver alleen automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, waarin bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van het bezoek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep worden gedocumenteerd.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd met het oog op een probleemloze werking van de site en de verbetering van ons aanbod. Overeenkomstig Art. 6 lid 1, sub. f van de AVG, dient dit ter bescherming van onze legitieme belangen bij een correcte weergave van ons aanbod, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen dan onze belangen. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site gewist.

Hostingdiensten door een externe leverancier
In het kader van de verwerking namens ons, verzorgt een derde provider hosting- en websitepresentatiediensten voor ons. Dit dient ter bescherming van onze rechtmatige belangen bij een correcte presentatie van ons aanbod, die in het kader van een belangenafweging worden afgewogen. Alle gegevens die verzameld worden tijdens het gebruik van deze website of in de daartoe bestemde formulieren in de online winkel, zoals hieronder beschreven, worden op haar servers verwerkt. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats binnen het hier uiteengezette kader.

Deze dienstverlener is gevestigd in de VS en is gecertificeerd volgens het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die gecertificeerd zijn volgens het Privacy Shield.

2. Verzamelen en gebruiken van gegevens voor contractverwerking, contact opnemen.
Wij verzamelen persoonsgegevens als u die vrijwillig aan ons verstrekt als onderdeel van uw bestelling of wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij in deze gevallen de gegevens nodig hebben om het contract te verwerken, of om uw contactopname met ons te verwerken, en u de bestelling of verzoek tot contactopname niet kunt versturen. Welke gegevens verzameld worden, kunt u zien aan de respectieve invulformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens in overeenstemming met Art. 6, lid 1, sub b van de AVG voor de contractverwerking en de verwerking van uw verzoeken. Indien u uw toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6, lid 1, sub a AVG door te besluiten een klantenaccount te openen, zullen wij uw gegevens gebruiken met het oog op het openen van een klantenaccount. Na de volledige afwikkeling van het contract of de verwijdering van uw klantenaccount worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na het verstrijken van de bewaartermijnen volgens het belasting- en handelsrecht gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden de gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. Het verwijderen van uw klantenaccount is op elk moment mogelijk en kan gedaan worden door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een functie die daartoe in de klantenrekening voorzien is.

3. Gegevensoverdracht
Voor de uitvoering van de overeenkomst uit hoofde van Art. 6, lid 1, sub b van de AVG, geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste expediteur, voor zover dat voor de levering van de bestelde goederen noodzakelijk is. Afhankelijk van welke betalingsdienstaanbieder u in het bestelproces kiest, geven wij de daarvoor verzamelde betalingsgegevens door aan de financiële instelling die met de betaling belast is en, indien van toepassing, aan betalingsdienstaanbieders die door ons met de betaling belast zijn of aan de gekozen betalingsdienst. In sommige gevallen verzamelen de gekozen betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf, voor zover u daar een rekening aanmaakt. In dat geval moet u zich bij de betalingsdienstaanbieder registreren met uw toegangsgegevens tijdens de bestelprocedure. Daarbij is het privacybeleid van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.

4. E-mail nieuwsbrief
4.1 Reclame per e-mail met inschrijving voor de nieuwsbrief
Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, zullen wij de daarvoor vereiste of afzonderlijk door u verstrekte gegevens gebruiken om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen, op basis van uw toestemming overeenkomstig Art. 6, lid 1, sub a van de AVG.

Uitschrijven uit de nieuwsbrief is op elk moment mogelijk en kan door een bericht te sturen naar het hieronder beschreven contact of via een link die daartoe in de nieuwsbrief is voorzien. Na afmelding zullen wij uw e-mailadres verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om verdergaande gegevens te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

4.2 Reclame per e-mail zonder nieuwsbriefregistratie en uw recht om bezwaar te maken
Als wij uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van een product of dienst en u daartegen geen bezwaar hebt gemaakt, behouden wij ons het recht voor om u op grond van artikel 7, lid 3, van de Duitse wet op oneerlijke concurrentie (UWG) regelmatig e-mailaanbiedingen te sturen voor soortgelijke producten als die u al uit ons assortiment hebt gekocht. Dit dient ter bescherming van onze rechtmatige belangen om onze klanten op een reclame-achtige manier aan te spreken, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar het hieronder beschreven contact of via een link die daartoe in de reclame-e-mail is aangebracht, zonder dat u daarvoor andere kosten hoeft te maken dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.

De nieuwsbrief wordt in het kader van de verwerking voor onze rekening verzonden door een dienstverlener aan wie wij uw e-mailadres voor dit doel doorgeven.

5. Cookies en webanalyse
Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, om geschikte producten te tonen of voor marktonderzoek, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit dient ter bescherming van onze rechtmatige belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod, die prevaleren in het kader van een afweging van belangen, overeenkomstig Art. 6, lid 1, sub f van de AVG. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie gewist, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat en stellen ons in staat uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek (permanente cookies). De duur van de opslag kunt u vinden in het overzicht in de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en individueel over de aanvaarding ervan kunt beslissen of de aanvaarding van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser heeft een andere manier om de cookie-instellingen te beheren. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin staat hoe u uw cookie-instellingen kunt veranderen. Dit kunt u voor elke browser vinden op de volgende links:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari™: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14

Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en

Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Opera™ : https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Als cookies niet aanvaard worden, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

5.1 Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse.
Voor website-analyse maakt deze website gebruik van Google (Universal) Analytics. De webanalysedienst is een aanbod van Google Ireland Limited, een vennootschap naar Iers recht, met maatschappelijke zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.de). Dit dient ter bescherming van onze rechtmatige belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod, die prevaleren in het kader van een afweging van belangen, overeenkomstig Art. 6 sub 1, lid f van de AVG. Google (Universal) Analytics gebruikt methoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door IP-anonimisering op deze website te activeren, wordt het IP-adres ingekort voordat het binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. Het geanonimiseerde IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt over het algemeen niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Na gebruik van Google Analytics door ons, zullen de in dit kader verzamelde gegevens gewist worden.

Voor zover informatie wordt overgebracht naar Google-servers in de VS en daar wordt opgeslagen, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd volgens het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die gecertificeerd zijn volgens het Privacy Shield.

U kunt het verzamelen van door het cookie gegenereerde en met uw gebruik van de website verband houdende gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) van Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Als alternatief voor de browser-plugin kunt u op deze link klikken om het verzamelen door Google Analytics op deze website in de toekomst te voorkomen. Hierdoor wordt een Opt-Out-cookie op uw apparaat geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

Deze website maakt gebruik van inspectlet, een webanalysedienst. inspectlet stelt ons in staat gebruikersgedrag op onze website te analyseren (bijv. muisklikken, muisbewegingen, scrollen, activiteiten met formuliervelden). Wij gebruiken deze geanonimiseerde informatie om onze aanbiedingen voor u verder te ontwikkelen en om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. De gegevens over uw gebruik van de website, met inbegrip van uw IP-adres, worden doorgestuurd naar een server van inspectlet buiten Duitsland en daar opgeslagen. Na de geolocatie van uw IP-adres wordt het weer gewist. inspectlet gebruikt de geanonimiseerde gegevens om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en in rapporten weer te geven. Bovendien kan deze informatie aan derden worden doorgegeven indien dit wettelijk verplicht is of indien derden deze gegevens namens inspectlet verwerken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door inspectlet op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven. Voor meer informatie over het verzamelen van gegevens door inspectlet, verwijzen wij u naar de gebruiksvoorwaarden van inspectlet. U kunt voorkomen dat uw gegevens worden verzameld door naar de website te gaan die beschikbaar is onder de volgende link en daar te klikken op de knop "Mijn bezoeken uitsluiten van Inspectlet": https://www.inspectlet.com/exclude/2007827226.

6. Online Marketing

6.1 Google Ads Remarketing
Wij gebruiken Google Ads om reclame te maken voor deze website in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. Daartoe wordt door Google het remarketing-cookie geplaatst wanneer u onze website bezoekt, dat automatisch op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt door middel van een pseudoniem CookieID en op basis van de pagina's die u bezoekt. Dit dient ter bescherming van onze rechtmatige belangen bij een optimale marketing van onze website, die zwaarder wegen dan onze belangen in het kader van een afweging van belangen volgens Art. 6, lid 1 sub f van de AVG. Als het doel is bereikt en het gebruik van Google Ads Remarketing door ons is beëindigd, zullen de in dit kader verzamelde gegevens gewist worden.

Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u ermee hebt ingestemd dat Google uw web- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account koppelt en informatie van uw Google-account gebruikt om advertenties die u op het web ziet, te personaliseren. Als u in dit geval bij Google bent ingelogd terwijl u onze website bezoekt, zal Google uw gegevens samen met de gegevens van Google Analytics gebruiken om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing te maken en te definiëren. Daartoe koppelt Google uw persoonsgegevens tijdelijk aan de gegevens van Google Analytics om doelgroepen te vormen.

Google Ads is een aanbod van Google Ireland Limited, een vennootschap naar Iers recht, met maatschappelijke zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.de). Voor zover informatie wordt overgebracht naar Google-servers in de VS en daar wordt opgeslagen, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd volgens het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die gecertificeerd zijn volgens het Privacy Shield.

U kunt het remarketing-cookie uitschakelen via deze link. Bovendien kunt u bij de Digital Advertising Alliance informatie krijgen over het plaatsen van cookies en hiervoor instellingen maken.

6.2 Facebook Pixel voor het creëren van aangepaste doelgroepen
Binnen ons online aanbod wordt de Facebook Pixel van het sociale netwerk Facebook gebruikt, die wordt beheerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Ierland ("Facebook").

Als een gebruiker op een door ons geplaatste en op Facebook afgespeelde advertentie klikt, wordt er door Facebook Pixel een toevoeging aan de url van onze gelinkte pagina toegevoegd. Als onze site het delen van gegevens met Facebook via Pixel toestaat, wordt deze url-parameter in de browser van de gebruiker ingeschreven via een cookie die onze gelinkte site zelf instelt. Deze cookie wordt dan gelezen door Facebook Pixel, zodat de gegevens naar Facebook worden doorgestuurd. Met behulp van de Facebook Pixel is het enerzijds mogelijk voor Facebook om de bezoekers van ons online aanbod als doelgroep te bepalen voor de weergave van advertenties ("Facebook Ads"). Dienovereenkomstig gebruiken wij Facebook Pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen aan die Facebook-gebruikers te tonen die ook interesse in ons online-aanbod hebben getoond of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten, bepaald op basis van de bezochte websites), die wij aan Facebook doorgeven (de zogenaamde "Custom Audiences"). Met behulp van Facebook Pixel willen wij er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenstemmen met de potentiële belangstelling van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben. Zo kunnen wij de doeltreffendheid van de Facebook-advertenties verder evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden, door bij te houden of gebruikers naar onze website werden doorverwezen nadat ze op een Facebook-advertentie hadden geklikt (de conversie).

De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, zodat wij er geen conclusies uit kunnen trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het respectieve gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor zijn eigen reclamedoeleinden kan gebruiken, overeenkomstig het gegevensgebruiksbeleid van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). Met die gegevens kan Facebook, maar ook zijn partners, advertenties plaatsen op en buiten Facebook.

Het gebruik van Facebook Pixel bij het verwerken van gegevens vloeit voort uit onze rechtmatige belangen bij het analyseren, het optimaliseren en het aanbieden van ons online aanbod en onze marketinginspanningen, die zwaarder wegen dan onze belangen in het kader van een afweging van belangen volgens Art. 6, lid 1 sub f van de AVG. De door Facebook gegenereerde informatie wordt gewoonlijk naar een server van Facebook doorgestuurd en daar opgeslagen; dit kan ook doorzending naar de servers van Facebook Inc. in de VS inhouden. Facebook Inc. met hoofdkantoor in de VS is gecertificeerd voor de Amerikaanse-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming garandeert.

Om bezwaar te maken tegen het verzamelen door de Facebook pixel en het gebruik van uw gegevens om Facebook advertenties weer te geven, kunt u een opt-out-cookie instellen die het volgen van de Facebook pixel uitschakelt door op de onderstaande link te klikken:

Facebook Pixel uitschakelen

Deze opt-out-cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein. Als u uw cookies uit deze browser verwijdert, moet u opnieuw op de link hierboven klikken.

7. PlugIns voor sociale media
7.1 Gebruik van sociale plugins van Facebook, Twitter, Instagram
Op onze website worden zogenaamde sociale plugins ("plugins") van sociale netwerken gebruikt. Wanneer u een pagina van onze website oproept die zo'n plugin bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook, Google, Twitter of Instagram. De inhoud van de plugin wordt door de betreffende aanbieder rechtstreeks naar uw browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door de plugins te integreren ontvangen de providers de informatie dat uw browser de overeenkomstige pagina van onze website heeft opgeroepen, zelfs als u geen profiel hebt of momenteel niet ingelogd bent. Deze informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van de desbetreffende provider (eventueel in de VS) gestuurd en daar opgeslagen. Als u ingelogd bent op een van de diensten, kunnen de aanbieders het bezoek aan onze website direct koppelen aan uw profiel in het betreffende sociale netwerk. Als u met de plugins interageert, bijvoorbeeld door op de knop "Vind ik leuk" of "Delen" te klikken, wordt de overeenkomstige informatie ook rechtstreeks naar een server van de aanbieders doorgestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op het sociale netwerk gepubliceerd en daar aan uw contacten getoond. Dit dient ter bescherming van onze rechtmatige belangen bij een optimale marketing van ons aanbod, die prevaleren in het kader van een afweging van belangen, overeenkomstig Art. 6, lid 1, sub f van de AVG.

Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, alsmede een contactmogelijkheid en uw rechten en instelmogelijkheden in dit verband ter bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar de privacyverklaringen van de aanbieders.

https://www.facebook.com/policy.php

https://twitter.com/privacy

https://help.instagram.com/155833707900388

Als u niet wilt dat de sociale netwerken de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw profiel in de desbetreffende dienst koppelen, moet u zich bij de desbetreffende dienst afmelden voordat u onze website bezoekt. U kunt het laden van de plugins ook volledig verhinderen met add-ons voor uw browser, bijvoorbeeld met de script blocker "NoScript" (https://noscript.net/).

7.2 Youtube Video Plugins
Inhoud van derden is op deze website geïntegreerd. Deze inhoud wordt geleverd door Google ("Aanbieder"). YouTube is een dienst van Google Ireland Limited, een vennootschap naar Iers recht, met maatschappelijke zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.de).

Voor video's van YouTube die op onze site ingebed zijn, is de instelling voor uitgebreide gegevensbescherming geactiveerd. Dit betekent dat er geen informatie van websitebezoekers door YouTube wordt verzameld en opgeslagen, tenzij zij de video afspelen. De integratie van de video's dient ter bescherming van onze rechtmatige belangen bij een optimale marketing van ons aanbod, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen, overeenkomstig Art. 6, lid 1, sub f van de AVG.

Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, alsmede voor uw rechten in dit verband en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar de informatie over gegevensbescherming van Google https://policies.google.com/privacy.

7.3 Onze online aanwezigheid op Facebook, Google, Twitter, Instagram, Xing, LinkedIn
Onze aanwezigheid op sociale netwerken en platforms dient om de actieve communicatie met onze klanten en belangstellenden te verbeteren. Wij geven daar informatie over onze producten en lopende speciale promoties.

Wanneer u onze online kanalen op de sociale media bezoekt, kunnen uw gegevens automatisch verzameld en opgeslagen worden voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Uit deze gegevens worden zogenaamde gebruiksprofielen gemaakt met gebruikmaking van pseudoniemen. Die kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk met uw interesses overeenkomen. Daartoe worden op uw apparaat in het algemeen cookies gebruikt. In deze cookies worden het bezoekersgedrag en de interesses van de gebruikers opgeslagen. Dit dient overeenkomstig Art. 6, lid 1, sub f van de AVG ter bescherming van onze rechtmatige belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod en een doeltreffende communicatie met klanten en belangstellenden, die in het kader van een belangenafweging prevaleren. Indien u door de respectieve exploitanten van de sociale-mediaplatforms om toestemming (instemming) voor de gegevensverwerking wordt gevraagd, bijvoorbeeld door middel van een selectievakje, is de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking Art. 6, lid 1, sub a van de AVG.

Voor zover de bovengenoemde platforms voor sociale media hun zetel in de Verenigde Staten hebben, geldt het volgende: de Europese Commissie heeft een adequaatheidsbeschikking voor de VS uitgevaardigd. Dit gaat terug op het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat voor de betreffende maatschappij kunt u hier bekijken.
Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door de aanbieders op hun sites, evenals een contactmogelijkheid en uw rechten en instellingsmogelijkheden in dit verband om uw privacy te beschermen, met name bezwaarmogelijkheden (opt-out), verwijzen wij u naar de privacyverklaringen van de hieronder gelinkte aanbieders. Als u hierbij nog hulp nodig hebt, kunt u contact met ons opnemen.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
De gegevensverwerking geschiedt op grond van een overeenkomst tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen overeenkomstig Art. 26 DSGVO, dat u hier kunt bekijken:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Google/ YouTube: https://policies.google.com/privacy

Twitter: https://twitter.com/de/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Mogelijkheid tot herroeping (opt-out):
Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
Google/ YouTube: https://adssettings.google.com/authenticated
Twitter: https://twitter.com/personalization
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/welche-rechte-koennen-sie-geltend-machen/widerspruchsrecht

8. Versturen van evaluatieherinneringen per e-mail
Op voorwaarde dat u ons daartoe tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, overeenkomstig Art. 6, lid 1, sub a van de AVG, zullen wij u een herinnering sturen naar uw e-mailadres om een beoordeling van uw bestelling in te dienen via het beoordelingssysteem dat wij gebruiken.

Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid.

9. Contactmogelijkheden en uw rechten
Als betrokkene hebt u de volgende rechten:

 • overeenkomstig Art. 15 van de AVG, het recht om informatie te vragen over uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden, voor zover dat daarin gespecificeerd is;
 • overeenkomstig Art. 16 van de AVG, het recht om zonder onnodige vertraging de correctie van onjuiste of voltooide van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens te vragen;
 • in overeenstemming met Art. 17 van de AVG, het recht om te vragen dat uw door ons opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, tenzij verdere verwerking noodzakelijk is:
 • voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie;
 • voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • om redenen van openbaar belang; of
 • voor de indiening, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of nodig is;
 • in overeenstemming met Art. 18 AVG het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, voor zover:
 • de juistheid van de gegevens door u wordt betwist;
 • de verwerking is onwettig, maar u maakt bezwaar tegen het wissen ervan;
 • wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt voor de indiening, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering; of
 • u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig Art. 21 van de AVG;
 • overeenkomstig Art. 20 AVG, het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen of om te vragen dat ze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden overgedragen;
 • overeenkomstig Art. 77 AVG, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of tot de hoofdzetel van onze onderneming.

Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, om informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens, evenals herroeping van gegeven toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in ons impressum.

********************************************************************

Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens

Bij de deelname aan de Messengercommunicatie stemt de eindklant in met de voorschriften van Art. 6, lid 1, sub a van de AVG met betrekking tot de verwerking en het gebruik van zijn persoonsgegevens (incl. bijv. voor- en achternaam, telefoonnummer, Messenger-ID, profielfoto en nieuws/chatgeschiedenis). De toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens kan te allen tijde ingetrokken worden; in verband hiermee heeft de eindklant steeds de mogelijkheid om contact op te nemen met Every. GmbH, Paul-Lincke-Ufer. 7c, 10999 Berlijn, Duitsland, met het verzoek om zijn informatie en persoonsgegevens te wissen en de toezending van informatie aan hem te beëindigen.

WhatsApp-chatprovider

Voor de WhatsApp-chat gebruiken wij Hello Charles, een softwareoplossing van Charles GmbH, Gartensstr. 86-87, 10115 Berlijn, in het kader van een orderverwerkingsovereenkomst. Voor deze dienst wordt de WhatsApp Business API gebruikt, zodat WhatsApp geen toegang heeft tot persoonsgegevens op het gebied dat onder onze verantwoordelijkheid valt. De met ons uitgewisselde berichten worden bij gebruik van de Business API versleuteld, zodat derden geen toegang hebben tot de inhoud. De rechtsgrondslag voor de desbetreffende gegevensverwerking is Art. 6, lid 1, sub f van de AVG, aangezien de respectieve gebruiker door het gebruik van de chatfunctie duidelijk maakt dat hij of zij via dit kanaal met ons wil communiceren en de overeenkomstige verwerking van persoonsgegevens dus in zijn of haar belang is. Het gebruik van WhatsApp door de respectieve gebruiker is uitsluitend onderworpen aan de door hem met de aanbieder van WhatsApp gemaakte afspraken. De mogelijke aanbieders van Messengerdiensten en het bijbehorende privacybeleid zijn:

Whatsapp: WhatsApp, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Californië 94025, VS. Het privacybeleid is te vinden op https://whatsapp.com/legal/business-policy/

Facebook Messenger: Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten. Het privacybeleid is te vinden op https://facebook.com/about/privacy

Instagram: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Central Square, Dublin 2, Ierland. Het privacybeleid is te vinden op https://help.instagram.com/519522125107875

Verantwoordelijk bedrijf: Tracify Gmbh i.G.
Tracify is een webanalyse-dienst. Tracify gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze website te volgen en te onderzoeken en om rapporten over de activiteiten op te stellen.

Verwerkte gegevens: Browser- en clientconfiguratie, gebruiksgegevens, IP-adres, bestelinformatie, contactgegevens.

Plaats van verwerking: Duitsland

Bewaartijd: ≤ 5 milliseconden - daarna worden de gegevens volledig geanonimiseerd.

********************************************************************

Bezwaarrecht
Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven uitgelegd om onze legitieme belangen te beschermen die in het kader van een belangenafweging prevaleren, kunt u tegen deze verwerking bezwaar maken. Indien de verwerking gebeurt met het oog op direct marketing, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Indien de verwerking voor andere doeleinden geschiedt, hebt u alleen het recht bezwaar te maken indien er redenen zijn die uit uw bijzondere situatie voortvloeien.

Nadat uitvoering van uw herroeping, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Dit is niet van toepassing indien de verwerking voor direct-marketingdoeleinden is. Dan zullen wij uw persoonsgegevens voor dit doel niet verder verwerken.

*******************************************************************

Bespaar 40% op jouw eerste bestelling

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en wees als eerste op de hoogte van nieuwe producten en interessante aanbiedingen.

Maak je geen zorgen, ook wij hebben een hekel aan spam. Jouw gegevens zijn veilig.