Annuleringsvoorwaarden & annuleringsformulier

Inleiding
Hieronder geven we informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website

https://every-foods.com, everyfoods.ch, every-foods.nl


onze profielen in sociale media.


Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gerelateerd aan een specifieke natuurlijke persoon, zoals hun naam of IP-adres.


Contactgegevens
De verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van Art. 4 para. 7 EU General Data Protection Regulation (GDPR) is Every. GmbH, Paul-Lincke-Ufer. 7c, 10999 Berlijn, Duitsland, e-mail: hello@every-foods.com. We worden juridisch vertegenwoordigd door Benjamin Ahlers en Casimir Rob.
Onze functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar via heyData GmbH, Schützenstraße 5, 10117 Berlijn, www.heydata.eu, e-mail: datenschutz@heydata.eu.

Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht volgens de volgende bepalingen, waarbij een consument iedere natuurlijke persoon is die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend noch aan zijn handels-, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

A. Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden op te zeggen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (LENOX GmbH & Co KG, Theodorstr. 42 - 90 Haus 4, 22761 Hamburg, Duitsland, Tel: +49 (0)40 8541 4050, Fax: +49 (0)40 3038 0751, E-mail: hallo@every-foods.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) van uw besluit om dit contract te herroepen op de hoogte stellen. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat niet verplicht is. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de gebruikmaking van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping

Als u zich uit dit contract terugtrekt, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die wij aanbieden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw terugtrekking uit dit contract ontvangen hebben, terugbetalen. Voor deze terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen u voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen terug ontvangen hebben of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang wat het eerste is. U moet de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terugzenden of overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. U zult alleen voor het waardeverlies van de goederen moeten betalen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is om de staat, de eigenschappen en de werking van de goederen te controleren.

Uitsluiting of voortijdig einde van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op consumenten die op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en wier enige verblijfplaats en leveringsadres zich op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst buiten de Europese Unie bevinden.

Algemene informatie

1) Vermijd beschadiging en verontreiniging van de goederen. Stuur de goederen naar ons terug in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen. Gebruik, indien nodig, een beschermende buitenverpakking. Als u de originele verpakking niet meer hebt, gebruik dan een geschikte verpakking om voldoende bescherming te bieden tegen transportschade.

2) Stuur de goederen niet rembours naar ons terug.

3) Wij wijzen u erop dat de bovengenoemde punten 1-2 geen voorwaarde zijn voor de daadwerkelijke uitoefening van het herroepingsrecht.

B. Annuleringsformulier

Het annuleringsformulier kunt u hier als pdf downloaden.

Indien u het contract wenst te herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het naar Every. GmbH
Paul-Lincke-Ufer 7C
10999 Berlin
Duitsland

E-mail: hello@Every.-foods.com

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*)

________________________________________________________

________________________________________________________

Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) _______________

________________________________________________________

Naam van de consument(en)

________________________________________________________

Adres van de consument(en)

________________________________________________________

Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van communicatie op papier)

_________________________

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Bespaar 20% op jouw eerste bestelling

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en wees als eerste op de hoogte van nieuwe producten en interessante aanbiedingen.

Maak je geen zorgen, ook wij hebben een hekel aan spam. Jouw gegevens zijn veilig.